حراست

دفتر حراست بهزیستی استان مرکزی  با هدف پیشگیری از وقوع مشکلات و پایش خدمات پرسنل و واحد های دولتی و غیر دولتی تابعه  است. لذا از عموم هموطنان عزیز خواهشمند است با اطلاع رسانی به موقع خود ما را در بهتر شدن مسیر خدمت رسانی یاری نمایند.

شماره تلفن 33673820 -086دفتر حراست بهزیستی استان مرکزی ، برای این منظور در نظر گرفته شده است.