تفرش

نام :

نام خانوادگی:

محدثه

حیدریمحدثه حیدری

سمت:

ریاست

ایمیل:

tafresh@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

09123981104

آدرس:

تفرش-خیابان شهید منتظری-خیابان شهید قندی-جنب بانک ملی دکتر حسابی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روان شناسی

سوابق اجرایی:

کارشناس پیشگیری

معاون-کارشناس مسئول اجتماعی و توانبخشی
حراست

ریاست

مهارتها:

  • مدرس دانشگاه
  • تالیف یک مورد کتاب با موضوع ام اس
  • گذراندن تمام دوره های تربیت مربی تحت نظارت بهزیستی از سال 1391