شازند

نام :مهتاب

نام خانوادگی: عموجانی


سمت:

رئیس

ایمیل:

shazand@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

08638224699

آدرس:

اراک- خیابان دانشگاه اداره کل بهزیستی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی روان شناسی عمومی

سوابق اجرایی:

مسئول نمایندگی خدمات بهزیستی بخش سربند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان شازند

مهارتها:

تسلط کامل بر مهارتهای هفتگانه icdl

حسابداری