محلات

نام :

نام خانوادگی:

مریم سلیمی

سمت:

رییس بهزیستی شهرستان محلات

ایمیل:

mahallat@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

0866-3224088

آدرس:

اداره بهزیستی شهرستان محلات

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس امورمالی

سوابق اجرایی:

کارشناس – رییس

مهارتها:

آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری