کمیجان

نام :

نام خانوادگی:

مهدی محمدی

سمت:

رییس بهزیستی شهرستان کمیجان

ایمیل:

komijan@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

5452267

آدرس:

اداره بهزیستی شهرستان کمیجان

سوابق تحصیلی:

لیسانس

سوابق اجرایی:

کارشناس بهزیستی شهرستان کمیجان

مهارتها:

آشنایی با سیستم اداری