خمین

نام :اسماعیل

نام خانوادگی: خانجانی

اسماعیل خانجانی

سمت:

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خمین

ایمیل:

khomein@mrkazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

08632274002

آدرس :

اراک- خیابان دانشگاه –اداره کل بهزیستی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

* کارشناسی :رشته روان شناسی - دانشگاه پیام نور گلپایگان

*کارشناسی ارشد : رشته روانشناسی عمومی- دانشگاه آزاد اراک

سوابق اجرایی:

استاد دانشگاه های : آزاد اسلامی خمین- آزاد اسلامی محلات- پیام نور محلات- علمی کاربردی خمین

مهارتها:

تدریس درس مهارتهای زندگی-عملکرد مدیریتی