بیانیه سطح توافق خدمات

بیانیه سطح توافق خدمات

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات تارنمای بهزیستی استان مرکزی را به اطلاع میرساند:

1- تارنمای بهزیستی استان مرکز ی به امکان ثبت درخواست ها و شکایات شما مراجعین گرامی از طریق لینک " ارتباط با ما " و " نظام پیشنهادها " مجهز می باشد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مختلف سازمان تماس برقرار نمایید.

2- برای ارتباط با هر واحد نام آن را وارد ذکر نمایید .

3- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

4- تارنمای بهزیستی استان مرکزی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

توافقنامه سطح خدمت "عنوان خدمت"

 1. مقدمه

این بخش حاوی اطلاعات کلی در خصوص خدمت است.

اهداف توافقنامه، تعریف خدمت و نحوه انجام تعاملات با خدمت­گیرنده، نحوه گزارش­دهی و بازبینی مشخص شود.

 1. هدف

این بخش، دلایل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان می­کند.

متن نمونه:

 • هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیتخدمت ارائه شده توسط]نام دستگاه اجرایی[، کیفیت تحویل]عنوان خدمت[ برای [خدمت­گیرندگان] مورد توافق قرار گیرد.
 • اینبیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­های نظارت و مسئولیت­های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می­کند.
 1. مسئولیت­

این بخش، قوانین و مقرراتی را که به ]نام دستگاه اجرایی[اجازه می­دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می­کند. همچنین به صورت شفاف بیان می­شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.

متن نمونه:

 • [سازمان اداری و استخدامی] موافقت می­کند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:
 • [نام دستگاه اجرایی] دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­های[حوزه ارائه خدمت] برای [بخش دولت] است که مستندات آن به شرح ذیل می­باشد: [محل درج قوانین و مقرراتی که طبق آن، این دستگاه اجرایی دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­های حوزه مورد اشاره است.]
 • [مسئولیت­ها را اینجابنویسد]
 1. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی
 • تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی تعیین شوند.
 • شرایط و استثناها، مشخص شوند.
 • فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود.

متن نمونه:

 • متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ پست/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
 • در صورتیکه پس از پرداخت هزینه­های این خدمت و تکمیل فرم­ها و تحویل آن­ها به این سازمان، متقاضی نتواند در موعد مقرر که 4 روز کاری می­باشد مجوز خود را دریافت نماید، سازمان به ازاء هر روز دیرکرد غیر موجه غرامتی معادل 200 هزار ریال به متقاضی پرداخت نماید.
 • موارد مربوط به فرم"اطلاعاتخدمت/زیرخدمتجهتارائهرویپایگاهاطلاع­رسانیدستگاه" در پیوست ج به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان­های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می­شود.
 1. هزینه­ها و پرداخت­ها

توافقات مربوط به هزینه­ها و پرداخت­ها مطبق با جدول هزینه­ها در فرم"اطلاعاتخدمت/زیرخدمتجهتارائهرویپایگاه
اطلاع­رسانیدستگاه" در پیوست ج مشخص شوند.

 1. دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می­کند.

متن نمونه:

 • این توافقنامه سطح خدمتتا تاریخ [ / / ] و تحت امضای [مقام مسئول]، اعتبار دارد.
 • اینتوافقنامه سطح خدمت حداکثر تا [مدت زمان] یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
 • در پایان [بازه زمانی] یکتوافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
 1. خاتمه توافقنامه

در این قسم، مقررات مربوط به خاتمه موافقت­نامه سطح خدمت شرح داده می­شود.