شرح وظایف

شرح وظایف امورفرهنگی :
 

ارتقاء آگاه‌سازی فرهنگی در حوزه‌های عمومی و تخصصی سازمان بهزیستی کشور
توسعه سطح هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی سازمان
بهبود ساختار تشکیلاتی امور فرهنگی و به‌کارگیری نیروهای متخصص در این حوزه
افزایش نقش فعالیت‌های فرهنگی در توانمندسازی گروه‌های هدف
 تدوین استانداردهای لازم برای فعالیت‌های امور فرهنگی
افزایش رضایت‌مندی کارکنان و گروه‌های هدف از طریق فعالیت‌های امور فرهنگی
کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق فعالیت‌های امور فرهنگی