شرح وظایف

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی در مجموع وظیفه تامین منابع و پشتیبانی اداری، مالی و تدارکاتی سازمان را بر عهده دارد . بدون شک پشتیبانی صحیح و قوی یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به اهداف مصوب است. هماهنگ نمودن فعالیتهای مربوط به تامین بودجه، عملیات و مدیریت برنامه های مالی و اداری و همکاری در پیشبرد امور از طریق تامین نیازهای تخصصی در حوزه اداری، مالی و تدارکاتی از مهمترین وظایف این معاونت است . وظایف تخصصی از طریق و پشتیبانی هفت حوزه شامل : اداره نیروی انسانی ، اداره امور مالی ، دفتر حقوقی ، دفتر تربیت بدنی ،دفتر بودجه و دفتر اموال به انجام میرسد.
فلسفه وجودي معاونت پشتیبانی و منابع انسانی، مديريت بهينه سرمايه هاي موجود در راستاي رسيدن به اهداف كلان مي باشد.معاونت پشتیبانی و منابع انسانی برآن است با بهره گيري از بروزترين و كارآمدترين علوم و مديريت سرمايه هاي موجود می باشد
اهداف:  
برنامه ريزی، ارزيابی، نظارت بر واحدهای تابعه
تامين و توزيع منابع مالی مورد نياز واحدهای تابعه با توجه به برنامه ها
تامين توزيع بهينه و توانمندسازی منابع انسانی 
 احقاق حقوق سازمان در دعاوی
مديريت و نظارت بر پروژه ها و طرح های عمرانی
 
 

فایل رزومه مسئولان اداره کل بهزیستی استان مرکزی

 

نام :


نام خانوادگی:

 

محمد اله دادی

 

Description: G:\رزومه سایت\اله دادی\عکس.jpg

 

 

سمت:

 معاون امورپشتیبانی ومنابع انسانی 

ایمیل:

m.poshtibani@markazi-behzisti.ir

سوابق تحصیلی:

رشته تحصیلی درمقطع کارشناسی - رشته تحصیلی درمقطع کارشناسی ارشد- رشته تحصیلی درمقطع دکترا- خبرگان بدون مدرک

سوابق اجرایی:

 معاون امورپشتیبانی استان- دبير كميته آسيبهاي اجتماعي استان در ذيل كارگروه اجتماعي  - معاون امورپيشگيري استان- معاون امور اجتماعي استان- معاون امور توانبخشی- کارشناس  بازرسی- رئيس مجتمع شهرستان- كارشناس امور اجتماعي-شازند

مهارتها:

 استاد راهنماي مددكاري- تدريس حقوق كودك- آشنايي با قوانين مهدهاي كودك- مددكاري اجتماعي- آشنايي با قوانين و تشكيلات اداري- مديريت موسسات رفاهي- روش تحقیق