شرح وظایف

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی در مجموع وظیفه تامین منابع و پشتیبانی اداری، مالی و تدارکاتی سازمان را بر عهده دارد . بدون شک پشتیبانی صحیح و قوی یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به اهداف مصوب است. هماهنگ نمودن فعالیتهای مربوط به تامین بودجه، عملیات و مدیریت برنامه های مالی و اداری و همکاری در پیشبرد امور از طریق تامین نیازهای تخصصی در حوزه اداری، مالی و تدارکاتی از مهمترین وظایف این معاونت است . وظایف تخصصی از طریق و پشتیبانی هفت حوزه شامل : اداره نیروی انسانی ، اداره امور مالی ، دفتر حقوقی ، دفتر تربیت بدنی ،دفتر بودجه و دفتر اموال به انجام میرسد.
فلسفه وجودي معاونت پشتیبانی و منابع انسانی، مديريت بهينه سرمايه هاي موجود در راستاي رسيدن به اهداف كلان مي باشد.معاونت پشتیبانی و منابع انسانی برآن است با بهره گيري از بروزترين و كارآمدترين علوم و مديريت سرمايه هاي موجود می باشد.
اهداف:
برنامه ريزی، ارزيابی، نظارت بر واحدهای تابعه
تامين و توزيع منابع مالی مورد نياز واحدهای تابعه با توجه به برنامه ها
تامين توزيع بهينه و توانمندسازی منابع انسانی
احقاق حقوق سازمان در دعاوی
مديريت و نظارت بر پروژه ها و طرح های عمرانی

فایل رزومه مسئولان اداره کل بهزیستی استان مرکزی

نام :

نام خانوادگی:

الهه مرادیان

سمت:

معاون امورپشتیبانی ومنابع انسانی

ایمیل:

m.poshtibani@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

:3673929-

آدرس:

اراک- خیابان دانشگاه –اداره کل بهزیستی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

رشته تحصیلی درمقطع کارشناسی - رشته تحصیلی درمقطع کارشناسی ارشد-

سوابق اجرایی:

رییس امورمالی شهرستان اراک معاون پشتیبانی و منابع انسانی -

مهارتها:

- آشنايي با قوانين و تشكيلات اداري – آشنایی با قوانین مالی