معاونت توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد

معاونت توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد

در سال 1371 ساختار حوزه ی مرکز توسعه ی پیشگیری و درمان اعتیاد در بهزیستی ایجاد گردید که متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها می‌باشد.

مأموریت مرکز:

مأموریت حوزه مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد کاهش بار ناشی از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها از طریق کاهش بروز و شیوع آنها و ارتقای فرهنگ سلامت در سطح جامعه می‌باشد.

- اهداف مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد:

1- ارتقای سطح سلامت از طریق ارتقای فرهنگ پیشگیری در جامعه، گسترش مهارت‌های زیستی (اعم از زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی)، و توانمندسازی

2- شناسایی علل بروز معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی

3- کاهش مداوم بروز، توسعه و شدت معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی

4- اصلاح یا تغییر عوامل محیطی که به طور غیرمستقیم در بروز معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی تأثیر دارند (از طریق کاهش عوامل مخاطره‌آمیز و افزایش عوامل محافظتی)

- معاونت های زیر نظر مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد کشور:

· معاونت مشاوره و امور روانشناختی

· معاونت پیشگیری از معلولیتها

· معاونت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

· معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد

· کمیته پیشگیری و کنترل ایدز

فایل رزومه مسئولان اداره کل بهزیستی استان مرکزی

نام :

نام خانوادگی:

مهناز سالاروند

سمت:

معاون امور پیشگیری

ایمیل:

m-pishgiri@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

33673929

آدرس:

اداره کل بهزیستی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس روانشناسی عمومی

سوابق اجرایی:

کارشناس دفتر مشاوره – کارشناس پیشگیری –کارشناس مسئول دفتر ارزیابی عملکرد- معاون پیشگیری

مهارتها:

آشنایی با نرم افزارهای کامیپوتری