8200بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی استان مرکزی توزیع شد

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه ۸۲۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی استان مرکزی توزیع شد گفت: ۱۲۵ خانواده دارای ۳ معلول بیشتر در استان مرکزی شناسایی شد

زهرا امینی، با اشاره به راه اندازی مراکز مثبت زندگی در سطح استان اظهار داشت: این مراکز با هدف افزایش آگاهی افراد جامعه، تسهیل دسترسی گروه های هدف به خدمات، کاهش ترددهای غیر ضروری به مراکز و ادارت بهزیستی است.
وی افزود: گسترش، فراگیری و توزیع عادلانه خدمات، ایجاد شفافیت در فرایند ارائه خدمات، تقویت رویکرد خانواده محور و اجتماع محور در ارائه خدمات،گسترش رویکرد ارائه خدمات بصورت فعال از جمله اهداف راه اندازی مراکز مثبت زندگی در سطح استان است
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: تعداد 34 هزار نفر معلول در استان داریم که تعداد 125 خانواده دارای 3 فرزند معلول وبیشتر هستند و برای افراد دارای معلولیت و تحت پوشش بهزیستی به صورت رایگان مشاوره ژنتیک انجام میشود
امینی تصریح کرد: هزینه آزمایشات ژنتیک برای این افراد به صورت کمک هزینه پرداخت می شود و افراد بی بضاعت در صورت بررسی از مشاوره ژنتیک رایگان برخوردار می شوند، در سال گذشته حدود 2 هزار و 37 نفر مراجعه کردند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به رزمایش کمک مومنانه در استان گفت: در این رزمایش 8 هزار و 200 بسته معیشتی به ارزش هر بسته 350 هزار تومان بین نیازمندان و جامعه هدف با حفظ کرامت انسانی توزیع شد


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom