خشونت

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ؛

خشونت حالتی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خواسته خود را به دیگران تحمیل میکند .

زهرا امینی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی خشونت خانکی افزود : خشونت حالتی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خواسته خود را به دیگران تحمیل میکند .

وی افزود: هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند و فرد اولی که کودک آزاری انجام میدهد مادر است دومین نوع خشونت خشونت شوهران علیه زنان است وسالمند آزاری نوعی دیگری از خشونت خانگی است که مورد غفلت قرار گرفته است .

این مقام مسئول بیان نمود : خشونت فیزیکی مانند کتک زدن و قتل و... ، خشونت جنسی شامل تجاوز وسوء استفاده جنسی ، خشونت اقتصادی : از بین بردن استقلال مالی ، مصادره اموال ، خشونت روانی : باج خواهی ، توهین وتحقیر ، تهدید...وخشونت خانگی که در خانواده ایجاد میشود و تعادل قدرت بهم میخورد از انواع خشونت های خانگی هستند

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی اظهار داشت : خشونت خانگی تمام جامعه را مورد تاثیر قرارمی دهند نه فقط قربانی را و آثار زیانبار برای فرزندان قربانی، خود فرد آزار رساننده ، سیستم بهداشتی درمانی ،سیستم قضایی ،خانواده و دوستان و حتی همکاران فرد قربانی و آزار دهننده به دنبال دارد .

ایشان افزود : تاثیرات خشونت خانکی بر فرزندان ترس و کاهش اعتماد به نفس ، تشدید اختلالات رفتاری ، عصبانیت ، کاهش حس اعتماد ،افزایش ریسک پذیری نقش قربانی ،تشدید اختلالات یادگیری ،احساس انزواو تنهایی ، آزار دهنده در بزرگسالی می باشد .

ایشان درخصوص تاثیرات خشونت خانگی و فرزندان خاطر نشان کرد: فرزندان که شاهد این خشونت هستند همواره دچار ضربه های عاطفی می شوندکه در زندگی آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت این فرزندان از اختلال تنش زای پس از رویداد رنج می برند تمرکز خود را از دست میدهند و دچار بی خوابی ، بی اشتهایی ، و تاخیر در رشد میشوند .افسردگی ، اعتیاد به مواد مخدر ، الکل ، بزهکاری و فرار از خانه در میان آنها شایع تر است .فرزندانی که شاهد خشونت جسمانی و جنسی بر مادران خود هستند نیز میتوانند قربانی این خشونت ها باشند

وی افزود : سازمان بهداشت جهانی از مطالعات نتیجه گرفت که در هر 18 ثانیه یک زن مورد آزار قرار می گیرد و باردار بودن هم آنها را از خشونت مصون نمیکند همچنین از هر 10 زن سه نفر توسط شوهر یا سایر مردان خانواده به قتل می رسند

ایشان راههای موثر برای جلوگیری از خشونت خانگی را چنین بیان نمود :اطلاع رسانی به قربانیان که کجا و چگونه میتوانند کمک دریافت کنند و فراهم کردن فرصتهای اقتصادی و شغلی ، ابداع قوانین جدید برای حمایت از قربانیان ، کمک گرفتن از بزرگترهای خانواده در توقف عملی خشونت خانگی بوسیله مراقبت ونظارت ساختار یافته ، ترتیب دادن برنامه های اجتماعی برای افراد جوان و خانواده ها حتی در مدارس وآموزش راههای شناخت و مقابله با خشونت و تشویق آنان در مورد پیشگیری از سوء استفاده و در نهایت استفاده از تجربه افرادی که از خشونت خانکی رهایی یافته اند می باشد.

bWFya2F6aS1iZWh6aXN0aS5pcg## <a href='http://mewkid.net/buy-phicalis/#obaceh-a'>obaceh-a.anchor.com</a> [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#obaceh-u]obaceh-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#obaceh-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#obaceh-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#obaceh-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#obaceh-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#obaceh-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#obaceh-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#obaceh-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#obaceh-t oyepunot
[ پاسخ ]

bWFya2F6aS1iZWh6aXN0aS5pcg## <a href='http://mewkid.net/buy-phicalis/#otuxohe-a'>otuxohe-a.anchor.com</a> [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#otuxohe-u]otuxohe-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#otuxohe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#otuxohe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#otuxohe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#otuxohe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#otuxohe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#otuxohe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#otuxohe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#otuxohe-t ezaxojaj
[ پاسخ ]

bWFya2F6aS1iZWh6aXN0aS5pcg## <a href='http://mewkid.net/buy-phicalis/#eyjiji-a'>eyjiji-a.anchor.com</a> [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#eyjiji-u]eyjiji-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#eyjiji-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#eyjiji-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#eyjiji-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#eyjiji-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#eyjiji-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#eyjiji-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#eyjiji-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#eyjiji-t oyotuxi
[ پاسخ ]

bWFya2F6aS1iZWh6aXN0aS5pcg## <a href='http://mewkid.net/buy-phicalis/#ayiguroqe-a'>ayiguroqe-a.anchor.com</a> [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#ayiguroqe-u]ayiguroqe-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#ayiguroqe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ayiguroqe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ayiguroqe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ayiguroqe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ayiguroqe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ayiguroqe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ayiguroqe-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ayiguroqe-t ipeder
[ پاسخ ]

bWFya2F6aS1iZWh6aXN0aS5pcg## <a href='http://mewkid.net/buy-phicalis/#itepxiluv-a'>itepxiluv-a.anchor.com</a> [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#itepxiluv-u]itepxiluv-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#itepxiluv-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#itepxiluv-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#itepxiluv-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#itepxiluv-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#itepxiluv-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#itepxiluv-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#itepxiluv-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#itepxiluv-t ugalele
[ پاسخ ]

bWFya2F6aS1iZWh6aXN0aS5pcg## <a href='http://mewkid.net/buy-phicalis/#ujucep-a'>ujucep-a.anchor.com</a> [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#ujucep-u]ujucep-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#ujucep-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ujucep-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ujucep-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ujucep-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ujucep-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ujucep-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ujucep-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ujucep-t kzoekinad
[ پاسخ ]

bWFya2F6aS1iZWh6aXN0aS5pcg## <a href='http://mewkid.net/buy-phicalis/#ufesuzhff-a'>ufesuzhff-a.anchor.com</a> [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#ufesuzhff-u]ufesuzhff-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#ufesuzhff-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ufesuzhff-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ufesuzhff-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ufesuzhff-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ufesuzhff-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ufesuzhff-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ufesuzhff-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ufesuzhff-t auvebal
[ پاسخ ]

bWFya2F6aS1iZWh6aXN0aS5pcg## <a href='http://mewkid.net/buy-phicalis/#akebcoy-a'>akebcoy-a.anchor.com</a> [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#akebcoy-u]akebcoy-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#akebcoy-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#akebcoy-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#akebcoy-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#akebcoy-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#akebcoy-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#akebcoy-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#akebcoy-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#akebcoy-t juvoqudoy
[ پاسخ ]

bWFya2F6aS1iZWh6aXN0aS5pcg## <a href='http://mewkid.net/buy-phicalis/#aheagiray-a'>aheagiray-a.anchor.com</a> [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#aheagiray-u]aheagiray-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#aheagiray-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#aheagiray-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#aheagiray-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#aheagiray-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#aheagiray-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#aheagiray-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#aheagiray-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#aheagiray-t eygfun
[ پاسخ ]


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom