بیش از هزار مددجو پشت نوبت خدمات بهزیستی استان هستند

زهرا امینی افزود: بیش از سه هزار نفر برای برقراری مستمری به بهزیستی استان معرفی شدند که یکهزار و 52 واجد شرایط برقراری مستمری بودند.

وی اظهار کرد: هشت هزار و 973 خانوار مستمری‌بگیر تحت پوشش خدمات بهزیستی استان مرکزی هستند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: 9 هزار و 12 خانوار سال گذشته از محل هدفمند شدن یارانه‌ها مشمول دریافت مستمری شدند.

امینی افزود: مستمری بهزیستی در سال جاری برای یک نفر یکهزار و 85 ریال، خانوارهای دونفره 2 میلیون و 155 هزار ریال، سه نفره 2 میلیون 890 هزار ریال، چهارنفره سه میلیون 845 هزار ریال چهارنفره و خانوارهای پنج نفر به بالا چهار میلیون و 165 هزار ریال تعیین‌شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: شناسایی افراد جدید برای برقراری مستمری با معیارهای سنجش توانایی مالی و میزان معلولیت انجام‌گرفته است.

امینی افزود: بر اساس ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه سالانه باید زمینه خروج 10 درصد از افراد تحت پوشش بهزیستی را از گردونه حمایتی و پرداخت مستمری به‌شرط توانمندسازی و داشتن شغل پایدار فراهم کند.

 وی در ادامه افزود: 29 هزار و 570 معلول شامل یکهزار و 679 ناشنوا و کم‌شنوا، پنج هزار و 619 نفر جسمی و حرکتی، سه هزار و 800 نفر ذهنی، یکهزار و 431 نفر بینایی و 795 نفر معلول گفتاری از خدمات بهزیستی بهره مند می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: بهزیستی معلولان شدید و خیلی شدید را تحت پوشش پرداخت خدمات مستمر قرار می‌دهد اما مددجویانی که از معلولیت خفیف و متوسط رنج می‌برند مشمول خدمات سطح یک مانند بیمه، خدمات توان‌بخشی و مشاوره می‌شوند.

 امینی گفت: کرامت و حرمت معلولان، برابرسازی فرصت‌ها، توانمندسازی و توان‌بخشی پزشکی، حرفه‌ای شغلی، آموزشی و اجتماعی معلولان از ویژگی‌های قانون جامع حمایت از معلولان است. 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom