خمین : هم اندیشی بسیج، شورای حل اختلاف و بهزیستی

نشست هم اندیشی با حضور مسئولین بسیج ، سپاه پاسداران ، اعضای شورای حل اختلاف و اداره بهزیستی در محل مجتمع پیشگیری فراز پیرامون راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی خصوصاً طلاق برگزار گردید . مقرر گردید کلیه دستگاه های فوق همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند .

ضمناً کلیه آموزشهای PME ،FLE و مهارتهای زندگی در راستای ارتقاء سلامت روان برگزار گردید .