محلات :اعزام دانش آموزان به اصفهان

تعداد 45 نفر از دانش آموزان تحت حمایت بهزیستی شهرستان محلات با همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی همراه به اردوی یکروزه به استان اصفهان اعزام شدند