سازکار تحقق برنامه حمایت 25 درصدی از بازنشستگان فراهم شود

علی اکبر کریمی  در نشست با سالمندان استان مرکزی به مناسبت هفته سالمند ، افزود: بهبودخدمات درمانی، بهداشتی، رفاهی و افزایش امید به زندگی زمان سالمندی را گسترده تر کرده و نیاز است که تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور و استان با امور هدفمند و زیربنایی کیفیت زیست این قشر را بالا ببرند.
وی ادامه داد:دستیابی به اهداف راهبردی برنامه ششم در پوشش یک چهارم قشر سالمند کشور موضوعی مهم است که باید برای تحقق آن نقشه راه عملی و نظارت موثر اعمال شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: می طلبد رویکرد جامعه به گونه ای تغییر کند که ضمن تکریم سالمندان بتوان از ظرفیت این قشر در راستای توسعه و پیشرفت کشور استفاده شود.
کریمی با یاد آوری تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و سالمندان در سازمان ها و دستگاه های دولتی، افزود: این قانون در راستای کاهش آمار بیکاری در بین جوانان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و منافاتی با به بهره گیری از ظرفیت ها و تجربیات این قشر در حوزه های مختلف ندارد.
وی بر مناسب سازی فضای محیطی شهرها برای حضور فعال بازنشستگان در جامعه تاکید کرد و گفت: نیاز است اقدامات زیرساختی موثر در برنامه های عمران شهری برای سالمندان و معلولان جدی گرفته شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طب سالمندی در جهان به موضوع تخصصی تبدیل شده و در کشورهای مختلف آموزش های بهداشتی خاص برای سلامت این قشر ارائه می شودو این مهم باید در ایران نیز به صورت عملی و موثر محقق شود.
کریمی گفت: جمعیت سالمندی استان مرکزی بر اساس آمارهای موجود نسبت به سایر استان های کشور بیشتر است که این مهم مسئولیت را برای تخصیص اعتبارات به منظور مناسب سازی فضای محیطی شهرها و توجه به بحث درمانی این افراد سنگین تر می کند.
معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: 16 درصد جمعیت جهان، 9 و سه دهم درصد از جمعیت کشور و 10 و 82 صدم جمعیت این استان را سالمندان تشکیل می دهند.
امیر حجت نوروزی  افزود: بر اساس آمار سرشماری سال 95 جمعیت استان مرکزی یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر است که 155 هزار و 695 نفر آنان را جمعیت سالمندان تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: تفرش و آشتیان با جمعیت سالمندی 19 و 78 صدم درصد پیرترین و ساوه با جمعیت سالمندی هفت و 73 صدم درصد جوانترین شهرستان های استان مرکزی است.
معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی گفت: چهار هزار و 236 نفر از جمعیت سالمندان استان مرکزی تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان است و از خدمات مستقیم و غیر مستقیم این اداره کل بهره مند می شوند.
استان مرکزی هفت کرسی نمایندگی در خانه ملت دارد که دو جایگاه آن مربوط به نمایندگان اراک، کمیجان و خنداب است.زهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#