تصاوير مسئولين

sotoni احمد حاج دايي اسماعیل خانجانی امير حجت نوروزي حسین آقا محمدی حسین شاه بابایی خانم اذر اسدی خانم اعظم علی مددی خانم فاطمه آرزومند رضا رحیمی زهرا عرب زهرا محمدی عاطفه بهپور غنی پور لیلا باجلان محدثه حیدری محمد علی اله دادی مریم سلیمی مهتاب عمو جانی مهناز سالاروند کیانوش امینی


زهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#