ساوه

نام:فاطمه


نام خانوادگی:آرزومند

 

خانم فاطمه آرزومند

 

سمت:

رئیس

ایمیل:

                           (لطفا" چیزی نوشته نشود)

شماره تلفن:

 

08632274002                   09124523951

آدرس:

        اراک- خیابان دانشگاه –اداره کل بهزیستی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

 ارشد روانشناس بالینی

سوابق اجرایی:

 

ابلاغ مسئول مجتمع – کارشناس مسئول  معاون – رابط حراست –

رابط  بازرسی – کارشناس مراکز- رئیس اداره بهزیستی

 

 

مهارتها:

 

مشاوره