بیش از 35 هزار کودک در استان مرکزی به پایگاههای غربالگری چشم مراجعه نمودند

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: در سال جاری 35953کودک در طرح پیشگیری از تنبلی چشم به بینایی سنج ارجاع شدند

مدیرکل بهزیستی اظهار داشت: هر ساله از یک آبان تا 30 آذرماه طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سراسر کشور توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود ودر بهزیستی استان نیز امسال کودکان 3 تا 6 ساله در 368 پایگاه غربالگری بینایی سنجی مورد معاینه قرارگرفتند .

وی افزود: این کار در سه سطح انجام شد نخست در مهدکودک، خانه بهداشت و بهزیستی و چنانچه بچه‌ها مشکوک بودند در سطح دوم یا اترومنتیس و یا بینایی سنجی ارجاع داده می‌شوند که پس از بررسی ومشاهده اختلال در آنها به چشم پزشک مراجعه می‌کنند و در چشم پزشکی معاینات به صورت تخصصی بررسی می‌شود و تشخیص نهایی درآن جا مشخص می‌شود

امنیی افزود : از تعداد کودکانی که به پایگاههای سنجش بینایی مراجعه نمودند تعداد 2354 نفردر سطح استان مشکوک شناخته شده اند که جهت درمان به چشم پزشک ارجاع داده شده اند.

امینی خاطرنشان کرد: متاسفانه این بیماری اگر به موقع تشخیص و پیشگیری نشود و غربالگری انجام نشود می‌تواند به اختلال بینایی و حتی نابینایی در یک چشم و حتی در مواردی هر دو چشم منجر شود

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی بیان نمود : امسال بیشترین غربالگری در سطح استان در شهر اراک انجام شده است که از این تعداد 1167 کودک مشکوک و به چشم پزشک معرفی شده اند

Premium Aged Twitters 2007-2013

- all come with the original email, means they're as good as your own, will last a long time!
- long 1 week replacement policy
- responsive after-sales support

Prices:
2007 - $20
2008 - $15
2009 - $10
2010 - $8
2011 - $7
2012 - $6
2013 - $5
MAJOR bulk discounts when ordering 10+ accounts! <packaged>deal here]

Where you can contact me,PM me here!

https://sellaccs.net

Skype & Telegram : congmmo
ICQ : @652720497
Email : congmmo@gmail . com


Payments Accepted:
BTC,ETH,ETC,LTC or Payoneer or Paypal
Paypal fees will be paid by the buyer
No refunds allowed, if you're having issues with an account you've bought I will gladly replace within the first hour of purchase!
Thank you!
[ پاسخ ]


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom