مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در کمیته ساماندهی کودکان کار ؛

حدود 232 کودک کار تحت پوشش بهزیستی استان مرکزی قرار دارند که بخش زیادی از این کودکان ازاستانهای مجاور یا اتباع دیگرکشور‌ها هستند

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان مرکزی ،زهرا امینی مدیرکل بهزیستی استان با بیان این‌که دستگاه‌های عضو کمیته ساماندهی کودکان کار اقدامات خوبی انجام داده‌اند، گفت: 232 کودک کار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و مستمری دریافت می‌کنند.

زهرا امینی افزود: در ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه به صورت مستقیم به این موضوع اشاره و در بند (ه) این ماده، بهزیستی متولی اصلی ساماندهی این کودکان معرفی شده است و ۱۱ دستگاه را موظف کرده که با بهزیستی مشارکت لازم را داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع در خصوص ساماندهی کودکان کار براساس ماده 88 برنامه ششم توسعه، ساماندهی کودکان کار جزو اولویت‌های کاری بهزیستی بوده است .

امینی با اشاره به این که 80 درصد کودکان خیابانی، کودک کار هستند گفت: اغلب این کودکان در مشاغلی از جمله دستفروشی و کارگری به کارهای تولیدی و خدماتی، مشغول هستند و مسوولیت حداقل تامین بخشی از معاش خانواده را عهده‌دار هستیم.

این مقام مسئول افزود: بهترین راه بعد از شناسایی، تحویل آنها به خانواده هایشان و همچنین توانمندسازی این خانواده ها است

ایشان متذکر شدند : اقدامات اولیه به منظور نیازسنجی و شناسایی با مشارکت اورژانس اجتماعی بهزیستی و دفتر ساماندهی آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته ، اما نیاز است تا تمامی دستگاه‌های استان خصوصا فرمانداری و شهرداری در این خصوص با بهزیستی همگام شوند و درخصوص جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی عزم جدی صورت گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در پایان ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب شهرداری در ساماندهی کودکان کار وهمچنین زمینه بهسازی معابر شهری وی‍ژه معلولان، افزود: ضروری استشهرداری یک ساختمان جهت کودکان کار وخیابانی در یک محیطی مناسب در اختیار این فرزندان قرار دهد.


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom