کیفی سازی آموزشی؛ اولویت کاری مهدهای کودک استان مرکزی

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی گفت: بهبود ایمنی و کیفی سازی آموزشی مهدهای کودک، اولویت امسال بهزیستی این استان است

«اعظم علی مددی» افزود: افزایش سواد آموزشی مربیان به عنوان والدین دوم کودکان از موضوعات جدی است که در بهزیستی استان مرکزی دنبال می شود

وی اظهار داشت: سن زیر ۶ سال دوران طلایی تربیتی و آموزشی برای کودکان است و الگو سازی در این سن منجر به تربیت آموزشی مطلوب در نسل آینده می شود

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: کودکان حدود هفت ساعت از وقت خود را روزانه در مهدهای کودک سپری می کنند بنابراین باید علم مربیان در این واحدها متناسب با نیاز آموزشی بهبود یابد و برای این مهم دوره های آموزشی ویژه مربیان برگزار می شود

علی مددی گفت: ۶ هزار کودک زیر ۶ سال در ۱۱۹ مهد کودک زیر نظر ۳۵۰ مربی استان مرکزی نگهداری می شوند که ۵۳ واحد آن مهد روستایی با ۲ هزار و ۵۰۰ کودک است

وی افزود: یک هزار و ۲۰۰ روستا در استان مرکزی وجود دارد که نیازمند "روستامهد" است اما، متقاضی برای این امر وجود ندارد و باید زمینه نیاز کودکان به حضور در مهد برای والدین تشریح تا زمینه راه اندازی مهد روستا در استان فراهم شودمعاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی اظهار داشت: بهزیستی برای تشویق به راه اندازی مهدهای کودک ۲۰ میلیون ریال تسهیلات روستایی و ۸۰ میلیون ریال تسهیلات در حاشیه شهرها در نظر گرفته است

علی مددی گفت: ۴۰۰ هزار ریال کمک هزینه ماهانه توسط بهزیستی استان به منظور تشویق و کمک به خانواده های نیازمند برای سپردن کودکان به مهد پرداخت می شود

وی افزود: سه مهد کودک استان به زودی نشان چهار ستاره دریافت می کنند که ۲ مهد در اراک و یک مهد در ساوه را شامل می شود

بیش از ۶۵۰ هزار نفر در کلانشهر اراک زندگی می کنند و حدود ۶۵ هزار توانجو در استان مرکزی از خدمات بهزیستی بهره مندند

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom