بازدید میدانی بررسی موضوع مناسب سازی معابر شهری

بازدید میدانی بررسی موضوع مناسب سازی معابر شهری برای اولین بار در استان با حضورامینی دکترمدیرکل بهزیستی ،مهندس شفیعی شهردارکلانشهر ارک ، نوروزی معاون توابنخشی ، لطیفی کارشناس مناسب سازی استان ، معاونت زیربنایی شهرداری ،کارشناسان شهرداری ازخیابان قائم مقام اراک انجام پذیرفت

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان مرکزی ، مناسب سازی محیط شهری برای داشتن زندگی آرام و بی دغدغه همراه با رضایت مندی تمام اقشار جامعه از امکانات شهری واز جمله مواردی است که به صورت یک استاندارد بین المللی، در تمام کشورهای دنیا سابقه بسی طولانی دارد.

در استان ما نیز با وجود آن که درصد قابل توجهی از جمعیت جامعه را افراد معلول و جانباز تشکیل می دهند، اما مساله توان بخشی معلولان و جانبازان و مناسب سازی محیط شهری بحث جوان و در عین حال رو به رشدی است.

بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و به استناد بند (ج) ماده 193 برنامه سوم توسعه کشور که در سال 1379 آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیات وزیران رسید و با توجه به اینکه قانون درمورد مناسب سازی محیط شهری و اماکن دولتی صراحت دارد، اما این امر در مقام اجرایی آن با چالش هایی مواجهه می باشد. بنابراین می بایستی مناسب سازی شهری را یک فرهنگ بدانیم تا با فرهنگ مناسب بستر تحول در جامعه و سازمان های دولتی توسعه یابد.

زهرا امینی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در این خصوص گفت: یکی از اهداف سازمان بهزیستی برای افراد دارای معلولیت؛ زندگی مستقل و با کرامت در جامعه و خانواده است

وی افزود : دستگاه‌ها ی اجرایی موظفند حداقل سی درصد از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای استفاده معلولان مناسب سازی نمایند.

ایشان با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل جشنواره شهید رجایی ۳۰ امتیاز از ارزشیابی ادارات مربوط به مناسب سازی فضا برای معلولان است، تاکید کرد: بر اساس این قانون بهزیستی موظف به ارزیابی اماکن اداری شده است.

وی در مورد مناسب‌سازی معابر و اماکن افزود: در دوره جدید مدیریت شهری اقدامات خوبی در ارتباط با این موضوع انجام شده اما تا رسیدن به نقطه ایده‌آل و طلایی مسیر طولانی داریم و باید در این بخش اقداماتی را انجام دهیم.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی بیان داشت : معیار مطلوب یک محل برای معلولان و جانبازان مناسب بودن فضای شهری اطراف با نیازهای حرکتی آنان و قابل استفاده بودن آن برای این افراد است و پیشبرد برنامه‌های هدفمند در این راستا می‌تواند آثار خوبی را به همراه داشته باشد.

امینی خاطرنشان کرد: با توجه به تأثیر فرهنگ عمومی در امر مناسب‌سازی و نقش مؤثر رسانه ملی در افزایش میزان آگاهی شهروندان، ضروری است که رسانه ها نیز نسبت به تهیه و پخش رایگان کلیپ و تیزرهای آموزشی مربوط به مناسب‌سازی معابر معلولان قدام کند


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom